Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Cyllid Beth yw'r Undeb Ewropeaidd?

Beth yw'r Undeb Ewropeaidd?


Summary (optional)
start content

Canlyniad Refferendwm yr UE

Bydd Refferendwm yr UE a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016, pan bleidleisiodd y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn cael effaith ar y cronfeydd Ewropeaidd y bydd gan Gymru fynediad iddynt yn y dyfodol.

Mewn achosion lle mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo ar gyfer prosiectau cronfa fuddsoddi a phrosiectau strwythurol o dan y gyllideb UE sydd wedi ei glustnodi ar eu cyfer cyn Brexit, bydd Llywodraeth y DU yn sicrhau eu bod yn cael eu hariannu er mwyn cwrdd â'r ymrwymiadau hyn.

Mae hyn yn cynnwys yr holl Gronfeydd Strwythurol 2014-2020, yn ogystal â’r Rhaglen Datblygu Gwledig, Rhaglen  Iwerddon-Cymru, Horizon 2020, Erasmus+, a’r rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol. 

end content