Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Benthyciadau Canol Trefi

Benthyciadau Canol Trefi


Summary (optional)
Cyllid gan Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru i gynnig benthyciadau buddsoddi cyfalaf di-log i adfywio eiddo mewn nifer o ardaloedd canol trefi.
start content

Rydym wedi sicrhau cyllid gan Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru i gynnig benthyciadau buddsoddi cyfalaf i adfywio eiddo mewn nifer o ardaloedd canol trefi sef:

 • Abergele a Phensarn
 • Towyn a Bae Cinmel
 • Bae Colwyn (gan gynnwys Llandrillo yn Rhos)
 • Mochdre a Hen Golwyn
 • Llandudno (gan gynnwys Craig-y-don)
 • Bae Penrhyn a Llandrillo yn Rhos
 • Conwy (gan gynnwys Deganwy a Chyffordd Llandudno)
 • Llanrwst
 • Penmaenmawr
 • Llanfairfechan

Prif nodau’r cynllun yw lleihau nifer y safleoedd ac eiddo masnachol sy’n cael eu tanddefnyddio a/neu sy’n wag ac wedi bod yn wag am gyfnod hir mewn canol trefi, a chefnogi adferiad economaidd canol trefi. Defnyddir y benthyciad i wella a rhoi ail-bwrpas i eiddo ar gyfer perchnogaeth barhaus i werthu, rhentu neu ailddefnyddio safleoedd gwag.

 • Benthyciadau hyd at £100,000 (caiff ceisiadau am symiau mwy eu hystyried fesul achos) 
 • Di-log (codir ffi weinyddol)
 • Ad-daladwy dros 3 – 5 mlynedd
 • Ni ellir ei ddefnyddio i ad-dalu benthyciadau presennol
 • Bydd gwiriadau fforddiadwyedd yn cael eu cynnal ar ymgeiswyr

Disgwylir i bob prosiect a gefnogir gan y cynllun gyfrannu at rai o’r allbynnau canlynol:

 • Ail ddefnyddio safleoedd gwag yn gynaliadwy
 • Cefnogi creu swyddi / twf busnes
 • Cefnogi hyfforddiant/ recriwtio a dargedir yn ystod y gwaith adfer / trosi eiddo
 • Cynyddu cyflenwad a safon y lle sydd ar gael yng nghanol trefi
 • Cefnogi bwrlwm a bywiogrwydd canol trefi
 • Cyfrannu at adferiad economaidd canol trefi

I drafod eich cynnig, cysylltwch â:

Katie Minton-Rowlands
Swyddog Prosiect Datblygu ac Adfywio

Rhif Ffôn: 01492 577329
E-bost: regen@conwy.gov.uk

transforming-town-logo-welshgov

end content