Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Masnach

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Masnach


Summary (optional)
Os ydych yn rhedeg busnes neu ddigwyddiad sy’n agored i’r cyhoedd, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i waredu gwastraff yn gyfrifol.
start content

Os ydych yn rhedeg busnes neu’n cynnal digwyddiad cyhoeddus, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i waredu unrhyw wastraff a deunydd ailgylchu yn gyfrifol, trwy ei roi mewn cludwr gwastraff masnach trwyddedig. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gludwr gwastraff masnach trwyddedig. Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr, dibynadwy a phroffesiynol ar gyfer busnesau sydd angen contract ar gyfer casgliadau rheolaidd ac ar gyfer cynnal digwyddiadau untro.

Casgliadau ar GontractOs ydych angen gwaredu gwastraff ailgylchu a gwastraff cyffredinol yn rheolaidd o'ch safle busnes, mae ein gwasanaeth casglu yn ddelfrydol.

Ar gael naill ai ar gontractau mis neu dymor penodol (lleiafswm o 6 mis).

Rydym yn codi tâl fesul casgliad yn unig. Mae’r taliadau hyn yn cynnwys

  • biniau a chludo
  • dogfennau Dyletswydd Gofal
  • casglu’r biniau

Nid oes unrhyw gostau cudd na TAW.

Taliadau Contract Gwastraff

Yn ddilys o 1 Ebrill 2022 tan 31 Mawrth 2023.

*Casgliadau wythnosol, bob pythefnos neu’n fisol:

Cynhwysydd AilgylchuAmlder Casgliadau sydd ar gael Cost

Bin ailgylchu caniau 240L

Wythnosol

£3.00 am bob casgliad

Bin ailgylchu gwydr 240L

Wythnosol

£3.00 am bob casgliad

Bin ailgylchu plastig 

Wythnosol

£3.00 am bob casgliad

Bin Bwyd 140L(yn cynnwys bagiau bio)

Wythnosol

£5.00 am bob casgliad

Bin ailgylchu cardbord 660L

Wythnosol

£5.50 am bob casgliad

Sticeri Cardfwrdd

  • Dim ond ar gyfer lleoliadau lle na fydd bin cardfwrdd yn ffitio

  • Rhowch un sticer ar fwndel hydrin o gardfwrdd

Wythnosol

£87.50 am bob rholyn o 25 sticer (£3.50 am bob sticer)

£5.00 am gludo

Trolibocs 
Dim ond ar gyfer lleoliadau ble mae’r canlynol yn gymwys:

  • Ni fydd biniau ailgylchu arferol yn ffitio

  • Mae lleoliad gwledig yn golygu mai dim ond Trolibocs y gellir eu casglu

Wythnosol

£5.00 am bob casgliad


*Casgliadau wythnosol, gyda biniau meintiau gwahanol i gwrdd â’ch anghenion:

Cynhwysydd GwastraffCost 

Bin Gwastraff 240L 

£8.00 am bob casgliad

Bin Gwastraff 660L 

£16.00 am bob casgliad

Bin Gwastraff 1,110L 

£26.50 am bob casgliad

Sachau Masnach - Dim ond ar gael i gwsmeriaid lle na fydd bin yn ffitio

£84.00 am lwyth o 20 (£4.20 am bob sach)
£5.00 am gludo neu brynu o Lyfrgell


Casgliadau o Ddigwyddiadau

Os ydych yn cynnal digwyddiad cyhoeddus, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i drefnu ar gyfer unrhyw wastraff ailgylchu ychwanegol, gwastraff ailgylchu neu sbwriel yn yr ardal.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu ein Gwasanaethau Casglu o Ddigwyddiadau:

Lawrlwytho ffurflen archebu a rhestr brisiau.

Cyflwynwch eich archeb mewn da bryd, o leiaf 28 diwrnod cyn eich digwyddiad. Bydd rhagdaliad yn ofynnol.

*Mae TAW yn berthnasol ar gyfer taliadau dosbarthu a chasglu.

end content