Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Mynediad i Wybodaeth Diogelu Data – Gwneud cais am eich data

Diogelu Data – Gwneud cais am eich data


Summary (optional)
start content

I wneud cais am eich data, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • Mae’r Cyngor wedi creu ffurflen Cais am Wybodaeth (ffeil Word, 185Kb) i’ch cynorthwyo i roi cymaint o wybodaeth ag sydd angen er mwyn i’ch cais gael ei drin mor effeithlon ac effeithiol ag sy'n bosibl.
  • Rhoi eich enw a’ch cyfeiriad llawn i ni
  • Rhoi tystiolaeth o’ch hunaniaeth (dogfennau gwreiddiol yn unig) e.e. pasbort, trwyddedau gyrru, tystysgrif geni
  • Darparu tystiolaeth o’ch cyfeiriad e.e. bil i’r cartref, adroddiad banc.

Uned Llywodraethu Gwybodaeth,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb,
Conwy,
LL32 8DU

E-bost: uned.llyw-gwyb@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492 577215

Polisi Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth (PDF, 389Kb)

end content