Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Argyfyngau Sifil Posibl

Argyfyngau Sifil Posibl


Summary (optional)
Mae Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 a deddfwriaeth arall yn rhoi nifer o ofynion ar y Cyngor ac asiantaethau eraill fel y Gwasanaethau Brys, adrannau’r llywodraeth a chwmnïau gwasanaethau i weithio gyda’i gilydd i baratoi ar gyfer argyfwng, ac yma gallwch ddod o hyd i'r gwaith cefndirol yr ydym yn ei wneud er mwyn cadw ein cymunedau'n ddiogel.
start content

Mae’r Cyngor yn paratoi at argyfwng drwy asesu’r risgiau, gwneud cynlluniau, hyfforddi staff, rhoi gwybod a chynghori’r cyhoedd a busnesau a drwy weithio gyda’r gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill.

Mae gwaith cynllunio at argyfwng manwl ar gynlluniau ymateb y Cyngor yn cael ei wneud gan aelodau o grwpiau traws swyddogaethol o fewn y Cyngor.  Fodd bynnag mae’r Cyngor hefyd yn cydweithio gydag awdurdodau lleol eraill Gogledd Cymru i gefnogi a chyfrannu tuag at gynlluniau aml-asiantaeth ac mae’n aelod o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth y Gogledd sy’n cynorthwyo i gydlynu a chydweithredu ar lefel leol i gryfhau cynlluniau ac ymatebion.

Mewn argyfwng mawr, bydd y Cyngor yn cefnogi ac yn gweithio gyda’r gwasanaethau brys, asiantaethau a gwirfoddolwyr ac yn darparu cefnogaeth dechnegol ac adnoddau. Dyma rai enghreifftiau:

  • darparu llety dros dro
  • canolfannau bwyd / gorffwys mewn argyfwng
  • gwasanaethau cymdeithasol a lles
  • materion amgylcheddol
  • materion traffig a pheirianneg saernïol
  • darparu mannau cadw cyrff a mortiwari dros dro mewn cydweithrediad â Heddlu Gogledd Cymru a’r Crwner.

Gogledd Cymru - Paratoi ar gyfer argyfyngau (PDF)

Mae deddfwriaeth arall yn bodoli sy’n sefydlu cyfundrefnau cynllunio at argyfwng aml-asiantaeth mewn cydweithrediad gyda rheolwyr safleoedd ac mae’r rhain yn cynnwys:

 

end content