Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Craffu: Cyllid ac Adnoddau 4 Mawrth 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2024

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (4.3.24){"title":"Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (4.3.24)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/yblYdbauqF0/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/yblYdbauqF0?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (4.3.24)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Materion Brys - 00:03:00
  2. Adolygu Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol i) Adolygu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau ii) Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Cyfunol - 00:08:00
  3. Panel Cais am Fenthyciad Ysgolion - 00:17:00
  4. Ystyried adroddiad gan y Prif Weithredwr ar y mater a ganlyn: i) Adroddiad cynnydd Cynllun Corfforaethol 2022-2027 - 00:19:00
  5. Ystyried adroddiadau gan y Pennaeth Pobl a Pherfformiad ar y materion canlynol: i) Adroddiadau Blynyddol ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2023 / Adroddiad Monitro Cyflogaeth 2022-2023 - 00:23:00
  6. Ystyried adroddiadau gan y Pennaeth Pobl a Pherfformiad ar y materion canlynol: ii) Cynllun Drafft Conwy Cynhwysol (Cynllun Cydraddoldeb Strategol gynt) 2024-2028 - 01:23:00
  7. Ystyried adroddiad gan Bennaeth y Gyfraith a Llywodraethu ar y mater a ganlyn: i) Cyd-bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru - Trefniadau Craffu - 02:08:00
  8.  

    Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content