Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ar-lein


Summary (optional)
start content

 

Mae cysylltu â ni ar-lein yn gyflymach i chi ac yn costio llai


Os hoffech chi anfon sylwadau ar unrhyw agwedd o wasanaethau’r cyngor neu wneud cwyn, defnyddiwch ein tudalen Sylwadau, Cwynion a Chanmoliaeth.

Mae eich ymatebion i’n hymgyngoriadau’n ein helpu i benderfynu sut i wella ein gwasanaethau. Ewch i’r dudalen Ymgyngoriadau i leisio’ch barn.

end content