Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffonio


Summary (optional)
start content

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00am i 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am i 4.45pm


Rhifau ffôn uniongyrchol

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau (ailgylchu a gwastraff, cefn gwlad, mannau gwyrdd, toiledau cyhoeddus, rheoli’r arfordir a pherygl llifogydd, ffyrdd a llwybrau troed, traffig a diogelwch ar y ffyrdd): 01492 575337

Un Pwynt Mynediad (atgyfeiriadau i dimau o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion): 01492 576333

Datrysiadau Tai Conwy: 0300 124 0050

Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach, Trwyddedu ac Iechyd y Cyhoedd: 01492 575222

Cynllunio: 01492 575185 / 01492 575471 / 01492 575121
Rheoli Adeiladu: 01492 574172
Cadwraeth: 01492 575285

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd: 01492 575111

Bathodyn Glas: 01492 577800

Gwasanaethau Parcio: 01492 576622

Treth y Cyngor: 01492 576607

Adennill Dyled: 01492 576608

Budd-dal Tai: 01492 576491 or 01492 5766000

Ardrethi Busnes: 01492 576609

Harbwr: 01492 596253

 

Rhifau ffôn uniongyrchol

Prif Switsfwrdd  y Cyngor: 01492 574000

Tu allan i oriau swyddfa: 0300 123 3079

 

Ffôn Testun

Ffoniwch 18001 a rhif y gwasanaeth yr ydych yn dymuno cysylltu (e.e. 18001 01492 575337 ar gyfer Ailgylchu a Gwastraff).

Nodwch efallai y bydd galwadau ffôn i ac o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael eu recordio ar ddibenion hyfforddiant a monitro. Gellir darllen ein hysbysiad preifatrwydd recordio galwadau ffôn, yma.

end content