Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Safonau Gwasanaeth - Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Safonau Gwasanaeth - Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau


Summary (optional)
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd cynaliadwy ar gyfer trigolion, busnesau ac ymwelwyr Conwy.

Mae gan Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau rôl bwysig i'w chwarae yn hyn ac rydym yn ceisio sicrhau:

  • Bod ein cwsmeriaid yn derbyn gwasanaethau o ansawdd uchel, sy’n rhoi gwerth am arian
  • Bod pobl Conwy yn lleihau eu hôl troed ecolegol
  • Ein bod yn darparu amgylchedd diogel, glân a deniadol ar gyfer ein trigolion, busnesau ac ymwelwyr

Am fwy o wybodaeth, gwelwch y ddogfen Safonau Gwasanaeth.

end content