Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud Ymgynghoriadau Ymgynghori ar y gyllideb

Ymgynghori ar y gyllideb


Summary (optional)
start grid

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’n gofyn i bobl pa wasanaethau sydd bwysicaf iddyn nhw a’u cymunedau.

Mae Cynghorau ar draws y DU yn wynebu costau cynyddol a galw cynyddol am wasanaethau, a hynny oherwydd yr argyfwng costau byw, prisiau tanwydd ac ynni, cyfraddau llog ac effaith barhaus y pandemig.  

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn amcangyfrif y bydd darparu gwasanaethau dydd i dydd rhwng mis Ebrill 2024 a mis Mawrth 2025, gan gynnwys ysgolion, gofal cymdeithasol, casgliadau gwastraff, canolfannau hamdden a llawer mwy, yn costio £30 miliwn ychwanegol. 

Yn union fel pob Cyngor arall mae’n rhaid i Gonwy gipio pob cyfle i ddefnyddio ei arian yn fwy effeithiol, i leihau costau ac, yn anffodus, mae’n bosibl y bydd hyn yn arwain at leihau lefel y gwasanaethau a ddarperir ganddo.

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 2 Chwefror 2024.

end grid