Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud

Dweud eich dweud


Summary (optional)
Os ydych eisiau dweud wrthym beth ydych yn ei feddwl am ein gwasanaethau neu wneud cwyn, eisiau cymryd rhan mewn ymgynghoriadau ynglŷn â gwasanaethau'r Cyngor a chynlluniau ar gyfer y dyfodol, neu os ydych eisiau rhoi sylwadau ar bethau fel ceisiadau cynllunio lleol gallwch ddysgu sut i wneud hynny yn y rhan hon o'n gwefan.
start slider

end slider
start grid end grid