Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sgwrs y Sir


Summary (optional)
Mae llawer o newid yn wynebu gwasanaethau cyhoeddus ac rydym yn awyddus i glywed eich syniadau ar yr hyn sy'n bwysig i chi ac i drafod gyda chi beth sydd angen newid yn eich ardal leol.
start content

Os oes gennych syniadau, neu os ydych eisiau cymryd rhan i wneud newid cadarnhaol yn eich cymuned, rhowch wybod i ni. Dyma rai cwestiynau i'w hystyried:

  • Beth sy'n bwysig i chi yn eich ardal?
  • Beth fyddech chi'n hoffi ei weld yn newid yn eich cymuned?
  • Beth sy'n bwysig i wasanaethau cyhoeddus eu darparu?
  • Sut allech chi helpu?

Gallwch e-bostio eich syniadau i sgwrsysir@conwy.gov.uk

end content