Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Buddiannau Gweithwyr

Buddiannau Gweithwyr


Summary (optional)
Mae'n adeg ardderchog i ddod i weithio i Gonwy, gydag ystod eang o fanteision a chynlluniau ar gael i'r tîm. Rydym bob amser yn ceisio gwella ein pecyn manteision, ond dyma gipolwg ar yr hyn y gallech fod yn gymwys i'w gael…
start content

Arian a Ffordd o Fyw

 • Cynllun Talebau Gofal Plant
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith
 • Gostyngiadau a chynigion staff
 • Cynlluniau Ad-daliadau Gofal Iechyd
 • Cynlluniau Benthyciadau Ceir a Phrydlesu Ceir
 • Rhoi yn y Gweithle


Iechyd a Lles

 • Iechyd Galwedigaethol
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr
 • Ffisiotherapi a chyngor gofal cefn
 • Cynlluniau iechyd a lles
 • Aelodaeth Ffit Conwy am bris gostyngedig


Cydbwysedd Gwaith-Bywyd

 • Opsiynau gweithio hyblyg gan gynnwys gweithio rhan-amser neu rannu swydd
 • Cynllun oriau hyblyg sy'n caniatáu staff i weithio'n hyblyg
 • Polisïau cydbwysedd gwaith-bywyd i'ch helpu i gael cydbwysedd rhwng bywyd y cartref a bywyd y gwaith
 • Cyfnodau mamolaeth a thadolaeth rhagorol
 • Gwyliau Blynyddol hael gan ddechrau efo 25 diwrnod y flwyddyn
 • Cynllun pensiwn
 • Amryw o ddewisiadau gwyliau arbennig


Gwobrau a chydnabyddiaeth

 • Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu
 • Gwobrau Ffyddlondeb Conwy am wasanaeth hir mewn Llywodraeth Leol
 • Cyngor Staff
Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd

 

 

end content