Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Astudiaethau Achos


Summary (optional)

Porwch drwy’r detholiad o astudiaethau achos, oll yn amlinellu rhai esiamplau o sut mae ein tîm wedi gweithio gydag unigolion i'w cynorthwyo i wireddu eu llawn potensial.

Gyda’n cefnogaeth ni, gallwch chithau hefyd ddod o hyd i'ch galwedigaeth. Mae gwaith yn dda i chi ar lawer o wahanol lefelau; mae eich datblygiad personol, hyder a hunan-barch yn gwella wrth weithio mewn swydd yr ydych yn ei fwynhau. Mae tystiolaeth yn dangos bod gweithio yn hanfodol i hybu iechyd da, ac mae ein tîm wedi’u hymrwymo i’ch helpu i ddod o hyd i swydd sy’n gwella eich lles.

Felly, os ydych chi wedi bod yn ddi-waith ers amser, neu os ydych mewn swydd sydd ddim yn eich gweddu ac os nad oes gennych y sgiliau, cymwysterau, neu’r hyder i symud ymlaen i rywbeth arall, drwy ddarllen yr astudiaethau achos hyn, gobeithiwn cewch eich ysbrydoli i gymryd y cam a chysylltu â ni, fel y gallwn ddod o hyd i’r swydd sy’n eich gweddu chi.

start content
end content

Yn yr adran hon