Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hwb Cyflogaeth Conwy - Mwy o wybodaeth


Summary (optional)
Canfod beth sy’n gweithio i chi
start content

Y ddolen uchod yw ein ffurflen gysylltu. Os byddwch angen rhannu gwybodaeth sensitif, ffoniwch ni ar 01492 575578.


Ydych chi angen help dod o hyd i waith? Ydych chi:

 • mewn swydd sydd ddim yn cynnig digon o oriau
 • yn breuddwydio am gael gwneud rhywbeth gwahanol ond mae rhwystrau yn eich dal yn ôl
 • yn ddi-waith
 • yn wynebu cael eich diswyddo

Gallwn eich helpu i ganfod gwaith sy’n iawn i chi. Os methwn gallwn eich cyfeirio at rywun a all helpu.

Os ydych yn 25 oed a hŷn, neu rhwng 16 a 24 mlwydd oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, gallwn:

 • ddarparu cymorth a chanllawiau un i un
 • eich helpu â llunio CV
 • eich paratoi ar gyfer cyfweliad
 • eich helpu i gael cymwysterau
 • canfod lleoliadau gwaith
 • canfod cyfleoedd gwirfoddoli (nad yw’n effeithio ar eich budd-daliadau)
 • creu cysylltiadau â chyflogwyr
 • eich helpu i fagu hyder

Cysylltwch â ni os hoffech gael ein help:

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein uchod

Ffôn: 01492 757578 neu 07711567191

Neu e-bost: CCC@Conwy.gov.uk 

Diweddariad Covid-19

Mae ein swyddfa ar gau ar hyn o bryd, ond rydym yn parhau i weithio’n galed i roi’r un gwasanaeth gwych i chi.

Mae Cymunedau am Waith yn raglen wirfoddol i helpu oedolion nad ydynt mewn gwaith.

Nawdd

Cawn ein hariannu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Mae’n darparu buddsoddiad o £41.2 miliwn i gefnogi cyflogaeth yn y 52 clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ar draws Cymru – gan gynnwys £24.8 miliwn o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhaglen wedi'i noddi ar y cyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac fe’i cynhelir tan 2022.

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn gyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ein darpariaeth barhaus ac i symud ymlaen â’r hyn a ddysgir o’r Rhaglen Esgyn.

cfw-euro-logo

end content