Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Help-Getting-Into-Work Conwy Employment Hub Canolbwynt Cyflogaeth Conwy – Gwybodaeth i Gyflogwyr

Canolbwynt Cyflogaeth Conwy – Gwybodaeth i Gyflogwyr


Summary (optional)
Os ydych chi’n chwilio am staff fe allwn eich helpu
start content

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy’n siop bob peth i helpu pobl leol i ddod o hyd i waith gwerth chweil.

Mae ein tîm o fentoriaid a chynghorwyr yn cynnig cymorth wedi’i deilwra i unigolion, gan eu galluogi i symud ymlaen i waith, hyfforddiant addas neu i waith gwirfoddol.

Rydym ni hefyd yn helpu cyflogwyr lleol i lenwi swyddi gwag, gan baru cyfranogwyr addas yr ydym ni’n gweithio â nhw gyda swyddi amrywiol mewn gwahanol sectorau.

Os ydych chi’n gyflogwr ac arnoch chi eisiau manteisio ar y cyfle i rannu eich swyddi gwag, yna fe hoffem glywed gennych chi. Rydym ni’n cefnogi llawer o unigolion sy’n awyddus ac yn barod iawn i ddechrau gweithio ar unwaith.

Cysylltwch â ni:

  • Ar 01492 575578
  • e-bostiwch CEH@conwy.gov.uk

neu llenwch y ffurflen isod i ni eich ffonio chi:

CfW footerESF logo

end content