Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Help-Getting-Into-Work Sesiynau Galw Heibio a Clybiau Swyddi

Sesiynau Galw Heibio a Clybiau Swyddi


Summary (optional)
start content
  • Angen help gyda CV neu sgiliau mewn Cyfweliad?
  • Ydych chi'n ddi-waith?
  • Ydych chi'n cael trafferth â chostau gofal plant?
  • Ydych chi'n chwilio am hyfforddiant?
  • Fyddech chi'n well allan yn gweithio?

Galwch heibio am sgwrs a gweld sut y gallwn eich helpu.

 

Sesiynau Galw Heibio Wythnosol

Dydd Mawrth

Llyfrgell Bae Cinmel  10yb - 1yp

Dydd Mercher

Llyfrgell Bae Colwyn  1yp - 3yp

Dydd Iau

Canolfen Deuluoedd Dinorben, Abergele  10yb - 1yp

Llyfrgell Penmaenmawr  2yp - 5yp

Dydd Gwener

Llyfrgell Conwy  9:30yb - 11:30yb

Llyfrgell Llanfairfechan  2yp - 5yp

 

Sesiynau Galw Heibio ar Ddyddiadau Penodol

Dydd Mawrth 4 a 18 Hydref

Llyfrgell Llanrwst  9:30yb - 12yp

Dydd Llun 10 a 24 Hydref

Canolfan Deuleuoedd Ffordd Douglas, Bae Colwyn  1yp - 4:30yp

Dydd Llun 24 Hydref

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanddulas  10yb - 12ypClybiau Swyddi Wythnosol

Dydd Mawrth

Canolfan Gymuned Tŷ Llywelyn, Llandudno  1:30yp - 4yp

Dydd Mercher

Canolfan Dewi Sant, Pensarn  10yb - 2yp

 

Ac Eithrio Gwyliau Bank

 

Ffôn:  01492 575578
E-bost:  ceh@conwy.gov.uk

 

 

end content