Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Cymorth i Ddechrau Gweithio

Canolbwynt Cyflogaeth Conwy


Summary (optional)
Siop un stop ar gyfer cyflogadwyedd yng Nghonwy
start content
work-hub-image

 

 • Cynghorwyr Ymroddedig sy’n cynnig cyngor am gyflogaeth, swyddi a budd-daliadau
 • Canolbwynt Pwrpasol i gefnogi a rhoi cymorth i bobl ifanc 16-24 oed
 • Mentor Cyflogaeth dynodedig i Bobl Ddigartref i gefnogi pobl sydd mewn perygl o, neu’n profi digartrefedd
 • Gwasanaeth mentora i fagu Hyder a datblygu Sgiliau
 • Rhaglen unigryw sydd yn canolbwyntio ar leihau arwahanrwydd cymdeithasol gan gynyddu hyder a datblygu sgiliau ymarferol a chyflogadwyedd
 • Cyrsiau Hyfforddi am ddim a gyflwynir gan Weithwyr Proffesiynol
 • Cymorth i ysgrifennu CV, llunio ceisiadau am swydd a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
 • Cymorth Ariannol i oresgyn rhwystrau i hyfforddiant a chyflogaeth:
  Benthyg cyfrifiaduron Chromebook a donglau wifi, costau teithio, dogfennau adnabod
 • Cymorth i ganfod Gwaith, Profiad Gwaith a Gwaith Gwirfoddol

 

end content