Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Cymorth i Ddechrau Gweithio

Canolbwynt Cyflogaeth Conwy


Summary (optional)
Siop un stop ar gyfer cyflogadwyedd yng Nghonwy
start content
work-hub-image

 

  • Cynghorwyr Ymroddedig sy’n cynnig cyngor am gyflogaeth, swyddi a budd-daliadau
  • Canolbwynt Pwrpasol i gefnogi a rhoi cymorth i bobl ifanc 16-24 oed
  • Gwasanaeth mentora i fagu Hyder a datblygu Sgiliau
  • Cyrsiau Hyfforddi am ddim a gyflwynir gan Weithwyr Proffesiynol
  • Cymorth i ysgrifennu CV, llunio ceisiadau am swydd a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
  • Cymorth Ariannol i oresgyn rhwystrau i hyfforddiant a chyflogaeth:
    Benthyg cyfrifiaduron Chromebook a donglau wifi, costau teithio, dogfennau adnabod
  • Cymorth i ganfod Gwaith, Profiad Gwaith a Gwaith Gwirfoddol

 

end content