Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Gwasanaethau Cyfreithiol Pwy yw pwy yn yr adran Gyfreithiol?

Pwy yw pwy yn yr adran Gyfreithiol?


Summary (optional)
start content
Manylion Teitl SwyddMaes Arbenigedd
Rhun ap Gareth Pennaeth Y Gyfraith a   Llywodraethu a Swyddog Monitro

 

 
Est. 6075
Llinell uniongyrchol: 01492 576075
rhun.apgareth@conwy.gov.uk 
Ceri Williams Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Dirprwy Swyddog Monitro Gofal Plant   Gwasanaethau Cymdeithasol
Est. 6111
Llinell uniongyrchol: 01492 576111
ceri.williams@conwy.gov.uk
Janet Hughes Arweinydd Tîm   Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaethau   Cymdeithasol Oedolion, Iechyd Meddwl
Est. 6113
Llinell uniongyrchol: 01492 576113
janet.m.hughes@conwy.gov.uk
Julia Longworth Prif Gyfreithiwr Ymgyfreithiad/Eiriolaeth,   ASBIs, Tai
Est. 6228
Llinell uniongyrchol: 01492 576228
julia.longworth@conwy.gov.uk
Wayne Cooper Prif Cyfreithwr  Gofal Plant Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg
Est. 6118
Llinell uniongyrchol: 01492 576118
wayne.cooper@conwy.gov.uk
Melissa Ross                Prif Gyfreithiwr Trosglwyddiadau Eiddo,   Elusennau ac Ymddiriedolaethau, Contractau
Est.6120
Llinell uniongyrchol: 01492 576120
melissa.ross@conwy.gov.uk
Donna Murtagh Cyfreithwr Gofal Plant Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg
Est. 6242
Llinell uniongyrchol: 01492 576242
donna.murtagh@conwy.gov.uk
Catherine Lloyd Williams Arweinydd Tîm   Gwasanaethau Cyfreithiol Ymgyfreithiad/Eiriolaeth,   ASBIs, Tai, Cyflogaeth
Est. 6241
Llinell uniongyrchol. 01492 576241
catherine.williams@conwy.gov.uk
Richard Jarvis Cyfreithiwr Cyfreitha / Eiriolaeth
Est. 6103 Caffael / Contractau
Llinell uniongyrchol: 01492 576103 Priffyrdd
richard.jarvis@conwy.gov.uk  
Lisa Jarvis Cyfreithiwr Trafodion eiddo, Cynllunio, gan gynnwys Cytundebau Cynllunio a106, Gorchmynion Diogelu Coed, Gorfodaeth Cynllunio
Est. 6328
Llinell uniongyrchol: 01492 576328
lisa.jarvis@conwy.gov.uk
Lesley Mitchell Cyfreithiwr Ymgyfreithiad, Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion
Est. 6137
Llinell uniongyrchol: 01492 576137
lesley.mitchell2@conwy.gov.uk
Delyth Crisp Cyfreithiwr Ymgyfreithiad, Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion, Tai
Est. 4260
Llinell uniongyrchol: 01492 574260
delyth.crisp@conwy.nwalescls.com
Jennifer Davies Cymhorthydd Cyfreithiol Trosglwyddiadau Eiddo
Est. 6105
Llinell uniongyrchol: 01492 576105
jennifer.davies@conwy.nwalescls.com
Carol Roberts Cymhorthydd Cyfreithiol Gofal Plant Gwasanaethau   Cymdeithasol
Est. 6112
Llinell uniongyrchol: 01492 576112
carol.roberts1@conwy.gov.uk
Haf Lewis Cymhorthydd Cyfreithiol Cytundebau Priffyrdd,   Gorchmynion Trafnidiaeth,
Est. 6106
Llinell uniongyrchol: 01492 576106
haf.lewis@conwy.gov.uk
Elin Owen Swyddog Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 6120
Llinell uniongyrchol: 01492 576120
elin.haf.owen@conwy.nwalescls.com
Nia Hogan Swyddog Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 6563
Llinell uniongyrchol: 01492 576563
nia.hogan1@conwy.nwalescls.com
Harriet Brown Swyddog Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 4709
Llinell uniongyrchol: 01492 574709
harriet.brown@conwy.nwalescls.com
Jessica Isaacs Swyddog Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 5343
Llinell uniongyrchol: 01492 575343
jessica.isaacs1@conwy.nwalescls.com
end content