Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Colli synhwyrau B/byddar neu trwm eu clyw

B/byddar neu trwm eu clyw


Summary (optional)
Advice and information for people who are D/deaf, deafblind or have hearing loss and additional needs.
start content

Gobeithio y gwnewch chi ddod o hyd i’r hyn yr ydych ei angen ar ein gwefan, ond rydym ni hefyd yn cynnig:

  • Ffôn testun – gwasanaeth 'am ddim’ am brisiau ffôn arferol, deialwch 18001 cyn y rhif yr hoffech ei ffonio.

Arwydd dehonglydd fideo

  • Sesiwn alw heibio wyneb yn wyneb bob pythefnos gyda dehonglydd BSL yng Nghanolfan Marl ar gyfer trafodaethau manwl / cymhleth / sensitif bob yn ail ddydd Mercher rhwng 3pm a 7pm

Dolenni defnyddiol

end content