Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Colli synhwyrau

Colli Synhwyrau


Summary (optional)
Os oes gennych nam ar y synhwyrau (eich bod yn fyddar, yn drwm eich clyw, yn ddall, yn fyddar a dall, neu os oes gennych chi nam ar y golwg), rydym eisiau sicrhau y gallwch gael gafael ar gefnogaeth gyfathrebu ac y gallwch gael gwybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.
start content

Rydym yn darparu cymorth, cyngor a chefnogaeth i bobl sydd:

Os ydych chi’n credu eich bod chi – neu rywun yr ydych yn eu hadnabod – angen asesiad, gallwch gysylltu â’r tîm UPM (Un Pwynt Mynediad) a gofyn i gael eich cyfeirio at y Tîm Colli Synhwyrau.

Ffôn: 0300 456 1111 (Llun - Iau, 9am tan 4.45pm a dydd Gwener 9am tan 4.15pm)
E-bost: lles@conwy.gov.uk

Mae tîm Colli Synhwyrau Conwy yn cynnig cyngor a chymorth cyffredinol ac arbenigol, asesiadau (gan gynnwys asesiadau arbenigol i bobl sy’n ddall a byddar) a gwasanaeth atgyfeirio, cymorth ag offer a gwasanaeth adsefydlu i bobl sydd â nam ar eu clyw. 

Sut i gysylltu â ni:

  • Ffôn testun – gwasanaeth 'am ddim’ – (heblaw am eich bil ffôn arferol) deialwch 18001 cyn y rhif yr hoffech ei ffonio.

Arwydd dehonglydd fideo

  • Sesiwn alw heibio wyneb yn wyneb bob pythefnos gyda dehonglydd BSL yng Nghanolfan Marl ar gyfer trafodaethau mwy manwl / cymhleth / sensitif bob yn ail ddydd Mercher o 3pm tan 7pm.

Dolenni defnyddiol

end content