Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfrifiad 2021: canlyniadau cyntaf


Summary (optional)
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol 28 Mehefin 2022.
start content
Mae’r canlyniadau cyntaf hyn yn cynnwys amcangyfrifon poblogaeth ac aelwydydd ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Bydd mwy o ddata yn cael ei ryddhau mewn camau dros y 18 mis nesaf, ac fe fydd yn cynnwys data manwl ar lefel ardal fach am bobl, aelwydydd a threfniadau byw, gwaith a thai/adnoddau. 


Cyfrifiad 2021: canlyniadau cyntaf – bwletin ymchwil (PDF, 677KB)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content