Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Cyfrifiad Cyfrifiadau blynyddoedd eraill

Cyfrifiadau blynyddoedd eraill


Summary (optional)
Cynhelir Cyfrifiad o'r Boblogaeth bob 10 mlynedd ers 1801 ac eithrio 1941 oherwydd yr Ail Ryfel Byd.
start content

Ond mae'r newidiadau i ffiniau etholaethau a'r Sir yn golygu nad yw'r Cyfrifiadau cyn 1991 yn cyfeirio at yr un ardaloedd â heddiw.

Oherwydd hyn - a newidiadau yn null casglu'r wybodaeth - nid oes gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyfresi cyflawn o ddata o Gyfrifiad 1981 a chyn hynny.

Os ydych am gael gweld gwybodaeth am 1981 neu'n gynharach, y lle gorau i ddod o hyd iddi yw'ch llyfrgell leol.  Gallwch hefyd gesio cysylltu â Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, sy'n cynnal y cyfrifiad. Gallwch ddod o hyd i'w manylion yma: Gwasanaethau a chyngor am y cyfrifiad.

Mae ffurflenni Cyfrifiad unigol yn gyfrinachol am 100 mlynedd, felly, Cyfrifiad 1911 yw'r un diweddaraf lle mae gwybodaeth am unigolion ar gael. Gweler Archifau Cenedlaethol – cofnodion o’r cyfrifiad am fanylion.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk
end content