Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Poblogaeth


Summary (optional)
Data ar gyfer amcangyfrifon poblogaeth, dwysedd poblogaeth a genedigaethau a marwolaethau
start content
  • Amcangyfrifwyd mai maint poblogaeth preswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 2020 oedd 118,200 o bobl.
  • Yn 2019 ganwyd 1,000 o fabanod i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy a bu farw 1,550 o breswylwyr.

Gwybodaeth bellach:

E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk


Mae’r atodiadau sy’n cael eu rhestru isod yn cynnwys data am bobl ym Mwrdeistref Sirol Conwy a’r wardiau (rhanbarthau etholiadol) a'r ardaloedd cyngor cymuned sy’n rhan ohoni:

Mae ystadegau hefyd ar gael ar wefannau eraill

end content