Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Tlodi ac amddifadedd Tlodi plant ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Tlodi plant ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Lluniwyd y bwletin ymchwil hwn i'n helpu i fonitro tlodi plant ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd hefyd yn ein helpu i fesur ein perfformiad yn erbyn targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru sef "cael gwared ar dlodi plant yng Nghymru erbyn 2020".
start content

Mae'n edrych ar ddangosyddion tlodi plant allweddol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, gan gyflwyno'r data diweddaraf, y cyd-destun hanesyddol ac yn rhoi peth sylwebaeth ar yr hyn y mae'r data yn ei ddangos. Mae'r dangosyddion a ddefnyddir yn seiliedig ar y rhai a awgrymwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd ffynonellau data newydd yn cael eu hychwanegu at y ddogfen pan fyddant ar gael.

Diweddariad nesaf - ad hoc.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

end content