Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Tlodi ac amddifadedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011


Summary (optional)
Gwybodaeth MALlC 2011 ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy.
start content

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011(MALlC) yw'r mesuriad swyddogol o amddifadedd ar gyfer ardaloedd bychan yng Nghymru.

Mae'n mesur gwahanol fathau o amddifadedd, a elwir yn 'barthau', i helpu canfod ardaloedd lle mae clystyrau o amddifadedd. Mae canlyniadau holl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach (ACE, rhannau o ranbarthau etholiadol/wardiau) yng Nghymru'n cael eu rhoi yn eu trefn, i roi mesur cymharol o amddifadedd.

Dyma'r ardaloedd yng Nghonwy sydd yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer pob mesuriad:

  • Amddifadedd lluosog (mynegai llawn) - Glyn 2; Tudno 2
  • Incwm - Glyn 2; Llysfaen 1; Tudno 2
  • Cyflogaeth - Glyn 2; Rhiw 3; Abergele Pensarn; Tudno 2
  • Iechyd - Glyn 2; Towyn 
  • Addysg - dim
  • Tai - Gogarth 1; Glyn 2; Pentre Mawr 1; Tudno 2; Craig-y-Don 1; Tudno 1; Rhiw 3; Colwyn 2; Mostyn 1; Mostyn 2; Llandrillo-yn-Rhos 4; Pant-yr-afon/Penmaenan 2; Conwy 1; Gele 1
  • Amgylchedd - Bae Cinmel 4; Bae Cinmel 2; Bae Cinmel 1; Bae Cinmel 3; Tudno 1, Conwy 1, Mostyn 2, Towyn, Tudno 2
  • Mynediad at wasanaethau - Llansannan; Uwchaled; Uwch Conwy; Llangernyw; Betws yn Rhos; Eglwysbach
  • Diogelwch cymunedol - Glyn 2; Llysfaen 1; Gogarth 1; Glyn 1

Gallwch weld mwy o wybodaeth (gan gynnwys mapiau) yn y bwletin ymchwil hwn, neu drwy glicio yma i Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ar safle Llywodraeth Cymru.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

end content