Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Tlodi ac amddifadedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019 (MALlC 2019)

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019 (MALlC 2019)


Summary (optional)
start content

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019 (MALlC) yw'r mesuriad swyddogol o amddifadedd ar gyfer ardaloedd bychan yng Nghymru.

Mae'n mesur gwahanol fathau o amddifadedd, a elwir yn 'barthau', i helpu canfod ardaloedd lle mae clystyrau o amddifadedd. Mae canlyniadau holl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach (ACE, rhannau o ranbarthau etholiadol/wardiau) yng Nghymru'n cael eu rhoi yn eu trefn, i roi mesur cymharol o amddifadedd.

Dyma'r ardaloedd yng Nghonwy sydd yn y 10% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer pob mesuriad.

  • Amddifadedd lluosog (mynegai llawn) - Glyn 2; Abergele Pensarn 2; Tudno 2; Colwyn 2
  • Incwm - - Glyn 2; Tudno 2; Abergele Pensarn 2; Llysfaen 1; Colwyn 2
  • Cyflogaeth - Glyn 2; Abergele Pensarn 2; Rhiw 3; Tudno 2; Colwyn 2
  • Iechyd - Glyn 2; Tudno 2; Abergele Pensarn 2
  • Addysg – Bae Cinmel 1
  • Mynediad at wasanaethau - Uwch Conwy; Llansannan; Eglwysbach; Llangernyw; Uwchaled;  Caerhun; Betws yn Rhos; ; Betws-y-Coed; Trefriw
  • Tai - Uwch Conwy; Glyn 1; Llangernyw; Gogarth 1; Llysfaen 1; Glyn 2
  • Diogelwch cymunedol - Glyn 2; Tudno 1; Tudno 2; Abergele Pensarn 2; Rhiw 3; Gogarth 1
  • Amgylchedd ffisegol - dim

Gallwch weld mwy o wybodaeth (gan gynnwys mapiau) drwy glicio yma i Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ar safle Llywodraeth Cymru.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

end content