Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Proffiliau a Chrynodebau

Proffilau ystadegol wardiau (rhanbarthau etholiadol)


Summary (optional)
Mae’r proffiliau pedair tudalen yma yn cynnwys gwybodaeth ystadegol ar gyfer wardiau (rhanbarthau etholiadol) ym Mwrdeistref Sirol Conwy, cyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2021.
start content

Maen nhw'n darparu gwybodaeth ystadegol ar gyfer:

  • demograffeg a dynameg poblogaeth
  • cyflogaeth a'r economi
  • tai
  • incwm a budd-daliadau
  • diogelwch cymunedol
  • amddifadedd

Mae’r proffiliau’n cael eu diweddaru bob blwyddyn. Byddant yn cael eu diweddaru nesaf yn hydref 2022.


Rhowch wybod i ni
os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

Cyfrifiad 2011 - proffiliau ardal

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content