Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhaglen Her yr Hinsawdd


Summary (optional)
Ein bod yn anelu i fod yn ddi-garbon net erbyn 2030. Darganfyddwch fwy am ein Rhaglen Her yr Hinsawdd
start content

Beth mae di-garbon net yn ei olygu?

Mae di-garbon net yn golygu lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, a chael cydbwysedd rhwng yr allyriadau yr ydym yn eu creu a’r allyriadau yr ydym yn ei dynnu o atmosffer y ddaear.

Byddwn yn ddi-garbon net pan fydd y cyfanswm yr ydym yn ei ychwanegu yn ddim mwy na’r cyfanswm yr ydym yn ei dynnu i ffwrdd.

Pam ei fod yn bwysig?

Yr ydym eisoes yn gweld effaith newid yn yr hinsawdd gyda lefelau’r môr yn codi a newid ym mhatrymau tywydd gan gynnwys llifogydd a stormydd garw. Bydd hyn ond yn gwaethygu os yw cynhesu byd-eang yn cynyddu.

Bydd yr hyn a wnawn yn y ddeng mlynedd nesaf i leihau allyriadau yn hanfodol i ddyfodol Conwy a’n planed.       

Rydym yn anelu at fod yn Gyngor di-garbon net erbyn 2030. Mae di-garbon net yn bwysig oherwydd dyma'r ffordd orau i ni leihau cynhesu byd-eang a thaclo newid yn yr hinsawdd.

Beth ydyn ni yn ei wneud yng Nghonwy?

Yn dilyn y Datganiad Argyfwng Hinsawdd (gweld datganiad) ym Mai 2019 sefydlwyd Rhaglen Her yr Hinsawdd er mwyn rhoi ar waith ein gweledigaeth i arwain ein cymunedau yn ein nod i fod yn gyngor di-garbon net.

Amcanion y rhaglen yw:

  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y Cyngor a ddaw o ystadau, fflyd, staff yn teithio i’r gwaith, teithio ar gyfer busnes, y gadwyn gyflenwi a goleuadau stryd er mwyn llwyddo i greu allyriadau di-garbon net.
  • Gwrthbwyso’r allyriadau sydd yn weddill erbyn 2030.
  • Datblygu a gweithredu ar gynllun ynni ardal leol ar gyfer Cyngor Conwy erbyn 2030.

Mae cynllun datgarboneiddio Conwy yn dangos y llwybr y byddwn yn ei gymryd i fod yn Awdurdod Lleol di-garbon net erbyn 2030.

Yr ydym wedi sefydlu 7 prosiect i gyflawni’r cynllun datgarboneiddio. Prosiectau Her yr Hinsawdd.

end content