Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cael ei achredu gyda lefel uchaf Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd ers 2014.
start content

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, rydyn ni'n gwneud nifer o weithgareddau sy’n cael effaith gadarnhaol a negyddol ar yr amgylchedd. Rydym yn cydnabod bod gennym rôl flaenllaw i warchod a chynnal amgylchedd naturiol y sir.

Rydym wedi gweithredu Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd ar draws ein holl wasanaethau. Mae hyn yn ein helpu ni leihau a rheoli'r effeithiau amgylcheddol negyddol ac i barhau i wella ein perfformiad amgylcheddol cadarnhaol,

Mae’r Ddraig Werdd yn cael ei gwirio’n annibynnol drwy asesiad blynyddol. Mae ein perfformiad amgylcheddol yn cael ei grynhoi yn yr Adroddiad Amgylcheddol blynyddol.

end content