Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Y Cynllun Corfforaethol Sut dderbyniodd Cyngor Conwy gyllid rhwng 2019 a 2020

Sut dderbyniodd Cyngor Conwy gyllid rhwng 2019 a 2020


Summary (optional)
start content
 • Rydym yn derbyn £115.695 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru, sy’n gyfystyr â 52.6% o gyfanswm y cyllid
 • Rydym yn derbyn £64.741 miliwn o Dreth y Cyngor, sydd yn 29.4% o gyfanswm y cyllid
 • Rydym yn derbyn £38.497 miliwn mewn ardrethi busnes wedi’u hail-ddosbarthu, sy’n 17.5% o’r cyllid
 • Rydym hefyd yn defnyddio £1.068 miliwn o gronfeydd wrth gefn, sy’n llai na 1% o’r cyllid


Mae Conwy yn dyrannu arian ar gyfer y flwyddyn yn y ffyrdd canlynol:

 • Mae’r cyfran fwyaf ar gyfer Addysg ac ysgolion ac mae hyn ychydig dros 36% o’r gyllideb, bron i 80 miliwn o bunnoedd yn 2019 i 2020
 • Mae’r dyraniad mwyaf nesaf ar gyfer Gofal Cymdeithasol sy’n cymryd bron i 29% o’r gyllideb, sydd ychydig mwy na £63 miliwn.
 • Yn dilyn hynny mae’r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau gydag £20 miliwn sydd ychydig dros 9% o’r gyllideb
 • Mae bron i £14m – neu ychydig dros 6% o’r gyllideb yn mynd ar ariannu cyfalaf
 • Mae £10.6 miliwn, neu bron i 5% yn mynd ar gynllun lleihau treth y cyngor
 • Mae’r holl wasanaethau cynnal yn derbyn bron i £7 miliwn, sydd yn 3% o’r gyllideb
 • Rydym yn gwario £6.3 miliwn neu 2.9% o’r gyllideb – ar gyfraniadau i’r gwasanaeth tân a’r parc cenedlaethol
 • Rydym yn gwario oddeutu 5.6 miliwn ar y Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai a 5.6 miliwn ar wasanaethau Datblygu Cymunedol


Ymhle caiff eich arian ei wario bob blwyddyn ar gyfer treth y cyngor Band D sy’n 1,280 o bunnoedd a 48 ceiniog y flwyddyn:

 • Mae 435 punt, 35 ceiniog yn cael ei wario ar Addysg ac ysgolion
 • Mae 368 punt a 20 ceiniog yn cael ei wario ar ofal cymdeithasol
 • Rydym yn gwario 80 punt a 97 ceiniog ar gostau llog ac ad-dalu
 • Mae 61 punt a 94 ceiniog yn cael ei wario ar gynllun lleihau treth y cyngor a rhyddhad ardrethi busnes
 • Mae 39 punt a 9 ceiniog yn cael ei wario ar wasanaethau cynnal corfforaethol
 • Mae 37 punt, 8 ceiniog yn cael ei wario ar daliadau i’r gwasanaethau tân a’r parc cenedlaethol
 • Rydym yn gwario 32 punt a 76 ceiniog ar gasgliadau ailgylchu a gwastraff
 • Rydym yn gwario 30 punt a 31 ceiniog ar ffyrdd ac isadeiledd
 • Mae 29 punt, 29 ceiniog yn cael ei wario ar gludiant ysgol
 • Mae 22 punt a 57 ceiniog yn cael ei wario ar warchod y cyhoedd, trwyddedu ac iechyd yr amgylchedd
 • Rydym wedi gwario 15 punt ac 82 ceiniog ar foderneiddio a ffioedd corfforaethol
 • Aeth 15 punt 8 ceiniog ar dwristiaeth, theatrau, cynadleddau a digwyddiadau
 • Rydym wedi gwario 14 punt ac 85 ceiniog ar reoli adeiladau’r cyngor
 • Rydym wedi gwario 12 punt ac 88 ceiniog ar ddemocratiaeth
 • Rydym wedi gwario 12 punt a 41 ceiniog ar daliadau tirlenwi
 • Mae 11 punt a 87 ceiniog yn cael ei wario ar lyfrgelloedd
 • Mae 11 punt ac 20 ceiniog yn cael ei wario ar lanhau strydoedd
 • Rydym yn gwario 11 punt a 13 ceiniog ar byllau nofio a chanolfannau hamdden
 • Mae 7 bunt 85 ceiniog yn cael ei wario ar atal digartrefedd
 • Rydym yn gwario 7 bunt a 31 ceiniog ar gefnogi busnesau a’r gymuned
 • Mae 6 phunt ac 89 ceiniog yn cael ei wario ar barciau a gerddi
 • Mae 6 phunt ac 84 ceiniog yn cael ei wario ar refeniw a budd-daliadau a’r timoedd asesu ariannol
 • Rydym yn gwario 4 punt a 96 ceiniog ar wasanaethau ieuenctid ac rydym yn gwario 3 punt ac 83 ceiniog ar reoli cefn gwlad
end content