Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Y Cynllun Corfforaethol archived Sgwrs y Sir - drafft Cynllun Corfforaethol 2017-22

Sgwrs y Sir - drafft Cynllun Corfforaethol 2017-22


Summary (optional)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn lansio ymgynghoriad ar ddogfen ddrafft Cynllun Corfforaethol 2017-22.
start content

Y llynedd, daeth sefydliadau sector cyhoeddus at ei gilydd i lansio Sgwrs y Sir er mwyn rhoi cyfle i drigolion ddweud eu dweud ar ddatblygu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghonwy.  Derbyniwyd barn pobl am yr hyn sy’n dda am ble maent yn byw ac yn gweithio a syniadau ynghylch ble y dylai sefydliadau gwahanol ganolbwyntio eu hymdrechion dros y blynyddoedd nesaf.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ran fawr i'w chwarae yn Sgwrs y Sir ac mae rhai o'r syniadau a gyflwynwyd eisoes yn cael eu hystyried drwy gynlluniau neu strategaethau sydd eisoes yn bodoli.

Mae'r Cyngor bellach wedi llunio Cynllun Corfforaethol 5 mlynedd i fynd i'r afael â'r pethau allweddol sydd, yn ôl y bobl, yn bwysig dros ben. Yn y ddogfen ddrafft mae wyth prif thema wedi'u nodi, pob un yn canolbwyntio ar rywbeth penodol. Ar gyfer ail Sgwrs y Sir mae arnom ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y Cynllun Corfforaethol drafft.

Gallwch ymuno â Sgwrs y Sir a gwneud sylw arlein yma.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cau ar 2 Mai 2017. Yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol eleni, bydd eich Cynghorwyr Sir yn adolygu'r holl sylwadau a gyflwynwyd ac yn cymeradwyo'r Cynllun Corfforaethol. Y nod yw cyhoeddi'r Cynllun Corfforaethol terfynol ar gyfer 2017-22 yn yr hydref.

Oeddech chi’n gwybod bod fod gennym fideo BSL ar Sgwrs y Sir a’r Cynllun Corfforaethol drafft?

Darganfod mwy am Sgwrs y Sir

 

Darganfod mwy am y Cynllun Corfforaethol drafft

 

Cofiwch fod y sgwrs yn parhau...
Gwefan: www.conwy.gov.uk/sgwrsysir
Facebook: www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/
Trydar https://twitter.com/sgwrsconwyconvo
E-bost: tgdc@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492 576058

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content