Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Strategaeth Rheoli Carbon


Summary (optional)
Sut ydym ni’n rheoli ein hallyriadau carbon i ddiogelu ein hamgylchedd naturiol
start content


Mae Strategaeth Rheoli Carbon Conwy 2019-2024 yn nodi ein hymrwymiad i reoli allyriadau carbon y mae ein gweithgareddau yn eu cynhyrchu, er mwyn lleihau’r effaith negyddol ar yr amgylchedd naturiol a'i ddiogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gweledigaeth y Strategaeth:

Ein gweledigaeth yw cyfyngu ar yr effaith negyddol ar yr amgylchedd a gweithio tuag at ddod yn Gyngor carbon niwtral.

Egwyddorion:

Mae’r Strategaeth yn seiliedig ar 5 Egwyddor y byddwn yn eu mabwysiadu ym mhopeth a wnawn:

Egwyddor 1 – Byddwn yn monitro a lleihau ein defnydd o ynni a dŵr.

Egwyddor 2 – Byddwn yn rheoli gwastraff ac adnoddau mewn modd cynaliadwy.

Egwyddor 3 – Byddwn yn gweithredu fflyd carbon iselac yn cyfyngu ar ein teithio busnes.

Egwyddor 4 – Byddwn yn rhedeg ein busnes o adeiladau sy’n effeithlon o ran ynni.

Egwyddor 5 – Byddwn yn datblygu diwylliant carbon isel yn ein sefydliad.


Mae rheoli carbon wedi ei sefydlu ar draws gweithgareddau’r Cyngor, felly mae'r Strategaeth hon wedi’i chysylltu â nifer o strategaethau, polisïau, cynlluniau corfforaethol a deddfwriaethau cenedlaethol eraill.  Gallwch weld a lawrlwytho’r ddogfen Strategaeth yma:

Strategaeth Rheoli Carbon 2019-2024 (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy