Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymgynghoriad cydraddoldeb ac amrywiaeth


Summary (optional)
Mae cysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr a'u cynnwys wrth ystyried materion sy'n cael effaith arnyn nhw yn hanfodol bwysig i ni. Rydym angen gwrando'n ofalus ar ystod eang o safbwyntiau er mwyn darparu gwasanaethau priodol yn ogystal â bod yn gyflogwr da. Mae gwasanaethau yn ymgynghori yn rheolaidd ar faterion allweddol sy'n effeithio defnyddwyr gwasanaeth i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth y gallwn i ddiwallu anghenion penodol.
start content

Rydym yn cydnabod yr angen i osgoi gor-ymgynghori a bod rhaid i ni hefyd weithredu yn unol â'r hyn y mae'r cyhoedd eisoes wedi ei ddweud wrthym. Felly rydym yn datblygu a / neu'n adolygu beth rydym yn ei wneud mewn perthynas â:

  • Gwell dulliau ymglymiad cymunedol
  • Bodlonrwydd Cwsmer
  • Ymglymiad rheolaidd gyda'r gymuned
  • Pecyn Ymglymiad diwygiedig i gefnogi pob Gwasanaeth
  • Ceisiadau Gwasanaeth a gwybodaeth Cwynion
  • Cronfa ddata o weithgareddau a chanlyniadau ymglymiad

Dogfennau Cysylltiedig

end content