Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Cydraddoldeb ac amrywiaeth Gwybodaeth cydraddoldeb mewn gwahanol fformatau

Gwybodaeth cydraddoldeb mewn gwahanol fformatau


Summary (optional)
start content

Ydych chi angen gwybodaeth mewn fformatau Print Bras, Braille, CD Sain, Tâp Sain neu Hawdd ei Ddarllen?

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cryfhau'r ddyletswydd gyfreithiol ar bob sefydliad sector cyhoeddus i hyrwyddo cyfle cyfartal i bobl anabl.

Byddwn yn falch o gael darparu'r wybodaeth hon mewn fformatau eraill. 

Cysylltwch â: cydraddoldebau@conwy.gov.uk

 Ffôn: 01492 576225

end content