Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Codi Materion Cydraddoldeb


Summary (optional)
Beth os nad ydym yn diwallu eich anghenion fel Defnyddiwr Gwasanaeth? Sut i fynegi pryder ynglŷn â mater cydraddoldeb
start content

Rydym yn ymdrechu i wneud ein swyddogaethau hyd eithaf ein gallu, gan ystyried gwahanol anghenion ein cymuned amrywiol. Os na fyddwn yn cyflawni eich disgwyliadau fel Darparwr Gwasanaeth neu ddarpar gyflogwr, mae gennym Drefn Gwyno Corfforaethol. Rydym hefyd yn casglu canmoliaeth fel rhan o'r broses hon ac yn defnyddio'r wybodaeth i helpu i wneud penderfyniadau yn ein Gwasanaethau.

Wrth i Gamau Gweithredu Cydraddoldeb gael eu datblygu ac wrth i Asesiadau Effaith Cydraddoldeb gael eu cynnal, mae Gwasanaethau yn nodi'r angen i gasglu rhagor o ddata defnyddwyr gwasanaeth fel eu bod yn gwybod pwy yw eu defnyddwyr gwasanaeth ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i ganfod anghenion a gwneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â darpariaeth gwasanaethau.

Canmoliaeth a Chwynion

end content