Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Esbonio ein prif Gynlluniau Strategol


Summary (optional)
Mae gennym lawer o gynlluniau allweddol sy'n nodi'r deilliannau yr ydym yn gweithio tuag atynt i'n dinasyddion.
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu amrywiaeth eang o Wasanaethau i Ddinasyddion ac yn gweithio â nifer o bartneriaid cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill i wneud gwelliannau. Mae ein holl gynlluniau allweddol wedi'u datblygu drwy drafodaethau â dinasyddion i sicrhau ein bod yn gwrando ar a diwallu anghenion lleol. Gellir gwneud rhai o'r gwelliannau hyn yn sydyn, ond mae rhai'n fwy cymhleth ac yn cymryd mwy o amser. 

Mae'r diagram sydd wedi'i atodi yn dangos ein 'hierarchaeth o gynlluniau' ac mae'r tudalennau yn yr adran hon yn rhoi trosolwg cryno o'n cynlluniau allweddol.

end content