Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Cymunedol


Summary (optional)
Mae Etholiad Cymunedol yn ffordd o holi cwestiwn i etholwyr lleol ar fater sy'n effeithio’n benodol ar eu cymuned nhw.
start content

Gall y canlyniad gael ei ddefnyddio i fesur barn leol, ac er nad yw'n gorfodi Cyngor i gadw at ganlyniad y bleidlais, rhaid i'r Cyngor ystyried canlyniad y Bleidlais a rhoi gwybod i'r etholwyr a ofynnodd am y Bleidlais ynghylch pa gamau y mae'n bwriadu eu cymryd, os bydd rhai o gwbl.

end content