Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol

Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol


Summary (optional)
Bydd yr etholiadau lleol yn cael eu cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022. Bydd y Cynghorwyr yn cael eu hethol am gyfnod o bum mlynedd.
start content

Cyngor Bwrdeistref SirolO fis Mai 2022 bydd nifer y Cynghorwyr ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn lleihau o 59 i 55 Cynghorydd sy’n cynrychioli 30 o wardiau etholiadol. Daw’r newidiadau hyn yn sgil adolygiad diweddar gan y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol o’r trefniadau etholiadol yng Nghonwy.

Bydd y cerdyn pleidleisio a dderbyniwch ar gyfer yr etholiadau lleol ar 5 Mai 2022 yn cynnwys enw eich ward etholiadol a’ch gorsaf bleidleisio, lle byddwch yn mynd iddi i fwrw’ch pleidlais.

I gael manylion y personau a enwebwyd, asiantiaid etholiad a gorsafoedd pleidleisio, chwiliwch am eich tudalen adran etholiadol yma.

Mae gwybodaeth i ymgeiswyr ac asiantiaid etholiadol, gan gynnwys papurau enwebu, i'w chael yma.

 

end content