Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Seneddol Cymru


Summary (optional)
Dydd Iau 6 Mai 2021
start content

Mae dau Aelod o’r Senedd (AS) ar gyfer Conwy – un i bob un o etholaethau Aberconwy a Gorllewin Clwyd.

Mae 4 Aelod Rhanbarthol hefyd yn cael eu hethol i gynrychioli ardal gyfan Gogledd Cymru.

Mae Aelodau o’r Senedd yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn y Senedd yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Cynhelir yr etholiadau hyn bob 5 mlynedd, a chynhelir yr etholiad nesaf ar 6 Mai 2021.

Dyddiadau Pwysig:

  • Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: dydd Llun, 19 Ebrill 2021  

Cofrestru i bleidleisio

 

  • Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost: 5pm ddydd Mawrth, 20 Ebrill 2021

Pleidleisio drwy'r post

 

  • Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy: 5pm ddydd Mawrth, 27 Ebrill 2021

Pleidleisio drwy ddirprwy

 

Pwy sy'n cael pleidleisio:

I bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru mae'n rhaid i chi fod:

  • wedi cofrestru i bleidleisio
  • yn 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais
  • yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys o’r Gymanwlad, dinesydd o’r Undeb Ewropeaidd, neu’n ddinesydd tramor cymwys
  • yn preswylio yng Nghymru, a
  • heb unrhyw rwystr cyfreithiol i bleidleisio

 
Hysbysiadau etholiad

Rhybudd Etholiad - Aberconwy - 06.05.21
Rhybudd Etholiad - Gorllewin Clwyd - 06.05.21
Rhybudd Etholiad - Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru - 06.05.21

Hysbysiad am Enwau a Swyddfeydd Asiantiaid yr Etholiad - Aberconwy
Hysbysiad am Enwau a Swyddfeydd Asiantiaid yr Etholiad - Gorllewin Clwyd

Datganiad o Unigolion a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais - Aberconwy - 06.05.21
Datganiad o Unigolion a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais - Gorllewin Clwyd - 06.05.21
Datganiad o Unigolion a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais -  Rhanbarth Gogledd Cymru - 15.04.21

Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio - Aberconwy - 06.05.21
Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio - Gorllewin Clwyd - 06.05.21

Datganiad o Ganlyniadau’r Bleidlais - Aberconwy - 06.05.21
Datganiad o Ganlyniadau’r Bleidlais - Gorllewin Clwyd - 06.05.21

Etholiadau Senedd Cymru

Senedd Cymru - Rhanbarth Gogledd Cymru

end content