Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut i Bleidleisio


Summary (optional)
start content

Beth os na fedra i fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod?

Os na fedrwch chi fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad am ba bynnag reswm (gwaeledd, ar eich gwyliau ayyb), mae'n bosib bwrw pleidlais absennol. Mae 2 fath o bleidlais absennol:

Pleidleisio drwy'r post

Pleidleisio drwy ddirprwy

Sut ydw i'n Pleidleisio?

end content