Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Cyngor Tref Abergele - Ward Gele: Hysbysiad o Bleidlais

Cyngor Tref Abergele - Ward Gele: Hysbysiad o Bleidlais


Summary (optional)
start content

Hysbysiad o Bleidlais

Cyngor Tref Abergele - Ward Gele

Etholiad ar gyfer 1 Cynghorydd Cymuned
Dyddiad yr Etholiad:  Dydd Iau, 25 Mai 2023


Rhoddir rhybudd drwy hyn bod pleidlais ar gyfer ethol 1 Cynghorydd Cymuned yn cael ei gynnal Ddydd Iau, 25 Mai 2023 rhwng yr oriau 7.00am a 10.00pm.  Mae manylion ymgeiswyr sy’n parhau wedi’u henwebu’n ddilys ar gyfer etholiad fel a ganlyn:

Ymgeiswyr
Enw'r Ymgeisydd Cyferiad cartref neu'r ardal berthnasol lle mae eu cyferiad cartref wedi'i leoliDisgrifiad (os o gwbl) 
FLETCHER
Paul Anthony
Crud Yr Awel, Llanfair Road, Abergele, LL22 8DH Welsh Labour / Llafur Cymru
LENNOX
Aaran
Cyfeiriad o fewn Bwrdeisdref Sirol Conwy Independent
SAUER
Carl
Cyfeiriad o fewn Bwrdeisdref Sirol Conwy Independent / AnnibynnolMae Lleoliad yr Orsaf Bleidleisio a’r disgrifiadau o’r rheiny sydd â hawl i bleidleisio yno fel a ganlyn:

Gorsaf Bleideisio
Lleoliad yr Orsaf Bleideisio Rhif yr Orsaf BleideisioDisgrifiad o’r bobl sydd â hawl i bleidleisio
Capel Mynydd Seion, Ffordd Llanfair, Abergele  AJ1-57  AJ1-1 - AJ1-3739/1


Ond mae’n rhaid i unigolyn sydd wedi cofrestru i bleidleisio fod wedi cyrraedd oedran pleidleisio erbyn diwrnod y bleidlais er mwyn cymryd rhan yn y bleidlais.

 

Rhun_ap_Gareth_Signature

Rhun ap Gareth, Swyddog Canlyniadau


Dyddiad:
  Dydd Mercher, 17 Mai 2023
Cyhoeddwyd gan: Swyddog Canlyniadau, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU

end content