Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Cwsmeriaid


Summary (optional)
start content

Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid (CSE)

Bu Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’n meddu’r Achrediad Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid rhwng 2008 a 2022 yn gydnabyddiaeth o’r gwasanaeth graenus a ddarparai i gwsmeriaid.

Cyflwynwyd y safon yn lle’r hen Farc Siarter, a hwn yw safon genedlaethol y llywodraeth ar gyfer rhagoriaeth mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Mae’r achrediad yn profi meysydd sydd o flaenoriaeth i gwsmeriaid gyda phwyslais pendant ar ddarpariaeth, prydlondeb, gwybodaeth, proffesiynoldeb ac agwedd staff. Mae’r aseswyr annibynnol yn craffu ar ddogfennau, tystiolaeth ysgrifenedig, ymweld â rhannau o’r Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau a siarad â staff, cwsmeriaid a Chynghorwyr wrth gynnal eu hasesiadau.

 

irrv 

end content