Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Help tuag at talu am ofal

Help tuag at talu am ofal


Summary (optional)
Os ydych wedi eich asesu gan Gonwy fel unigolyn sydd angen cymorth neu ofal, yn eich cartref eich hun neu mewn cartref gofal, mae gennych hawl i gael asesiad ariannol i benderfynu a fydd y Cyngor yn helpu tuag at y costau.
start slider
start slider end slider
end slider
start grid end grid