Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf


Summary (optional)
Bydd aelwydydd oed gwaith yng Nghymru sydd ar gredyd cynhwysol neu Fudd-daliadau Lles penodol eraill yn cael cynnig un taliad o £200 i helpu gyda biliau tanwydd y gaeaf hwn. Bydd ymgeiswyr hefyd angen bod yn talu bil tanwydd yn yr eiddo.
start content

Mae'r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf bellach wedi cau.

Fel rhan o becyn cymorth o dros £50 miliwn i fynd i’r afael â’r pwysau uniongyrchol ar gostau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau dros £38 miliwn drwy gyfrwng Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf.

Gall aelwydydd cymwys hawlio un taliad o £200 i rhoi cefnogaeth tuag at dalu eu biliau tanwydd ar y grid dros y gaeaf.

Cynyddwyd y taliad hwn o £100 ar 1 Chwefror, 2022. os ydych eisoes wedi gwneud eich cais neu wedi cael £100 nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, byddwn yn anfon y £100 ychwanegol atoch cyn diwedd Ebrill 2022.

Mae’r cynllun ar agor i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-daliadau lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd (ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022):

 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Gredyd Treth Gwaith.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys, p'un ai ydyn nhw'n talu am eu tanwydd ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Mae aelwyd yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn os yw’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ei heiddo.   

Diffinnir cartref cymwys ar gyfer y cynllun hwn isod:

Unigolyn SenglCwpl
Rydych chi’n gwneud cais i’r cynllun cyn hanner nos ar 18 Chwefror 2022 Rydych chi neu’ch partner yn gwneud cais i’r cynllun cyn hanner nos arr 28 Chwefror 2022
Chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo Chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo
Rydych chi'n derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022
 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Gredyd Treth Gwaith
Rydych chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi’n derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022
 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Gredyd Treth Gwaith

Dydych chi ddim wedi derbyn taliad dan y cynllun o’r blaen

Dydych chi na’ch partner ddim wedi derbyn taliad dan y cynllun o’r blaen

 

Byddwn yn ysgrifennu at aelwydydd y credwn sy’n gymwys i ofyn am wybodaeth sylfaenol i gefnogi’r cais ynghyd â manylion i alluogi’r taliad. Fel arall, gall unigolion sy’n gredu fod yn gymwys am y cymorth hwn gyflwyno cais drwy’r ffurflen ar-lein isod.

Rhaid i bob cais cyrraedd cyn hanner nos ar 28 Chwefror 2022. Bydd y taliadau i ymgeiswyr llwyddianus cael eu gwneud o Ionawr 2022 trwy i’r diwedd o Ebrill 2022.

Os ydych chi’n wynebu caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol | LLYW.CYMRU


Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar: https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-tanwydd-gaeaf#section-84961

 

end content