Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pecyn Priodas Bodlondeb


Summary (optional)
start content

Cynhelir seremonïau drwy gydol y flwyddyn ar ddyddiau Sadwrn a Sul yn unig.

Mae lle i eistedd uchafswm o 50 o westeion, yn ogystal â 50 ychwanegol yn sefyll ac yn edrych i lawr o’r galeri ar y llawr cyntaf.  Mae mynediad i’r anabl ar y llawr gwaelod yn unig.

Mae'r pecyn safonol yn cynnwys seddi (gyda gorchuddion a sasiau cadeiriau) ac addurniadau priodas eraill.

Mae derbyniad â diodydd ar gael ar gais (am gost ychwanegol).

Rydym yn hapus i weithio gyda phartneriaid lleol i gynllunio eich digwyddiad perffaith.

 

Ffioedd Llogi (yn gywir hyd at 31 Mawrth 2022)

Dyddiau Sadwrn a dyddiau Sul £750 (ar gyfer llogi a gosodiad safonol lleoliad) gan gynnwys blaendal o £150 na ellir ei ad-dalu.

Ffi presenoldeb cofrestrydd – Dydd Sadwrn £445 a dydd Sul £470

Derbyniad â Diodydd – Ffi llogi ychwanegol £150. Mae derbyniad â diodydd ar gael ar gais.

Ffi tir ar gyfer pabell fawr £1000

 

Unrhyw gwestiynau?  

Rhif Ffôn: 01492 576624

E-bost: gwasanaeth.cofrestru@conwy.gov.uk

Priodasau Bodlondeb, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy 

Bodlondeb

end content