Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Portffolio Priodasau Bodlondeb


Summary (optional)
start content

Ffotograffau

 

Tystlythyrau

“Doeddwn i ddim yn meddwl y buaswn i’n gallu cerdded i lawr y grisiau gan fy mod i mor nerfus, ond pan gyrhaeddais yno, doeddwn i methu aros i wneud hynny."

“Oherwydd maint yr ystafell, roedd ein holl ffrindiau a theulu yn agos atom ni, a gwnaeth hyn i mi deimlo’n gyfforddus ac yn brofiad llawer mwy pleserus a phersonol. “

“Roedd ein gwesteion wedi gwirioni gyda Bodlondeb, tu mewn a thu allan ...ac wrth iddynt gamu trwy’r drysau cefn ar ôl y seremoni a gweld y golygfeydd, roeddent wedi eu syfrdanu.”

“Roedd y lle yn edrych yn syfrdanol!”

end content