Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd a Chostau Mynwentydd a'r Amlosgfa


Summary (optional)
Ceir manylion am ffioedd a chostau cyfredol pob un o fynwentydd, cofebion ac amlosgfa Conwy yn y dogfennau amgaeedig.
start content

Ffioedd a Chostau Mynwentydd a'r Amlosgfa

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01492 577733
E-bost: e-bost at GwasanaethauProfedigaeth@conwy.gov.uk 
Ar-lein: drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein


Manylion am Gostau Angladd

Rydym ni’n cynnig mathau gwahanol o wasanaethau, yn cynnwys dewisiadau rhad a diffwdan. Mae gennym ni ddewis eang o gofebion beth bynnag eich cyllideb.

Os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Profedigaeth.

Gall cost gyffredinol angladd amrywio o ran pris yn dibynnu ar ofynion yr unigolyn. I gael syniad cyffredinol o'r gost bosib, ewch i: Your Funeral Choice

end content