Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd Cofrestru


Summary (optional)
start content

Gall ffioedd newid, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru i gael manylion pellach.

Dylid gwneud pob siec ac archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'.

 GWASANAETHCOST EBR 2022 - MAW 2023COST EBR 2023 - MAW 2024
Tystysgrifau (Geni, Marwolaeth a Phriodi) £11* £11*
Gwasanaeth cyflym (24 awr) £35* £35*
Chwiliad Cyffredinol £18* £18*
Postio a Phecynnu £4 £4
Rhybudd o Briodas o £35* o £35*
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £50* £50*
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o ysgariad a sicrheir y tu allan i Ynysoedd Prydain £75* £75*
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - adnewyddiad (trwydded 3 blynedd) £1,050 £1,160
Ffi Trwydded Lleoliad wedi’i Gymeradwyo - Ceisiadau Newydd (trwydded 3 blynedd) £1,250 £1,380
Seremoni Preifat  £120 unigol £120 unigol
Seremoni Preifat  £150 teulu £150 teulu

 
* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

 FFIOEDD AR GYFER NEWIDIADAU I'R COFRESTRIADCOST EBR 2022 - MAW 2023COST EBR 2023 - MAW 2024
Newid enw cyntaf o fewn 12 mis i gofrestru genedigaeth £40* £40*
Ystyriaeth o gywiriad gan Gofrestrydd/Cofrestrydd Arolygol £75* £75*
Ystyriaeth o gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90* £90*

 
Gwasanaethau Sifil

LLEOLIAD GWESTAIDYDD/AMSERCOST EBR 2022 - MAW 2023COST EBR 2023 - MAW 2024
Swyddfa Cofrestru, Neuadd y Dref, Llandudno  2 tystion yn unig Dydd Mawrth a Dydd Gwenar yn unig rhwng 9yb a 11yb £46* £46*
Eglwysi a Chapeli   Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 3yp £86* £86*
Ystafell Tudno, Neuadd y Dref, Llandudno 15 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £220 £243
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 40 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £280 £309
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 40 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £385 £424
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 100 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 10yb - a cyn 5yp £330 £375
Neuadd Ymgynnull, Neuadd y Dref, Llandudno 100 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £380 £488
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Llun - Ddydd Iau 10yb - a cyn 5yp £435 £483
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Gwenar 10yb - a cyn 5yp £450 £499
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sadwrn 10yb - a cyn 6yp £465 £516
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul 10yb - a cyn 6yp £490 £544
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Wyliau Banc  10yb - a cyn 6yp £560 £622
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Dydd Llun-Dydd Sadwrn 6yp - a cyn 8yp £560 £622
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul a Wyliau Banc  6yp - a cyn 8yp £665 £733


Seremoniau Dathlu

LLEOLIAD GWESTAIDYDD/AMSERCOST EBR 2022 - MAW 2023COST EBR 2023 - MAW 2024
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai uchafswm Dydd Llun-Dydd Gwenar cyn 6yp £195 £217
Conwy Suite, Neuadd y Dref, Llandudno 50 gwestai uchafswm Ddydd Sadwrn cyn 6yp £230 £254
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Dydd Llun-Dydd Gwenar cyn 6yp £265 £292
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sadwrn cyn 6yp £290 £320
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Ddydd Sul cyn 6yp £335 £358
Lleoliadau wedi’u cymeradwyo   Wyliau Banc cyn 6yp £390 £430


* yn dynodi ffi statudol wedi'i osod gan y llywodraeth

end content