Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Siarter y Galarwyr


Summary (optional)
 Ers 2012, mae Gwasanaethau Profedigaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ennill y Safon Aur yn Siarter y Galarwyr ar gyfer y Gwasanaethau Claddu a’r Amlosgfa. Yng Nghymru, Conwy yw un o’r ddau Awdurdod Lleol i gyrraedd y Safon Aur.
start content

Sefydlwyd Siarter y Galarwyr gan y Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd (ICCM) sef sefydliad proffesiynol wedi ymrwymo i ddatblygu a gwella gwasanaethau profedigaeth a darparu hyfforddiant ar gyfer y rhai sy'n gweithio ynddo.

I ddod yn aelod o'r siarter rhaid i awdurdod ddangos eu bod yn bodloni 33 o hawliau sylfaenol sy'n gysylltiedig ag angladdau.

Mae'r siarter hefyd yn cynnwys amcanion ac yn helpu awdurdodau i osod blaenoriaethau ar gyfer datblygu a gwella yn y dyfodol. Mae asesiad blynyddol yn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i wella a chodi ei safonau ac yn caniatáu iddo gael ei restru yn erbyn gwasanaethau eraill ledled y wlad.

Gellir gweld copi o'r siarter ar wefan yr ICCM www.iccm-uk.com neu gellir lawrlwytho crynodeb o hawliau'r siarter.

Siarter y Galarwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF)

end content